+44 (0) 1407 764608

Rydym yn falch iawn o fod wedi ychwanegu ardal chwarae fodern newydd i gefn y Pafiliwn. Mae'r ardal chwarae yn addas ar gyfer pob oedran gyda rhywbeth at ddant pawb. Mae'r Parc wed9 cael ei ffensio fel y gall rhieni/warcheidwaid eistedd yn y Pafiliwn gyda lluniaeth tra fod y plant yn cael hwyl.

cafe park 800