+44 (0) 1407 764608

GWASANAETHAU ALLWEDDOL

  • Neuadd y dref
  • Sinema Empire
  • Canolfan Chwarae
  • Parc Caergybi
  • CCTV
  • Parciau Chwarae lleol
  • Cysgodfannau bws
  • Torri gwair
  • Goleuadau Nadolig

Holl wasanaethau

Croeso I safle Newydd Cyngor Tref Caergybi. Yma fe gewch fanylion am ddigwyddiadau lleol ac am y gwasanaethau mae y Cyngor yn gynig I'r gymuned. Hefyd gallwch weld Arweinlyfyr y Dref, Hefyd Manylion y Llwybyr Hanes a chofnodion o cyfrafodydd y Cyngor.

Welcome to the new Holyhead Town Council Website. Here you will find links to local events what services the Council provides to the Community as well as the official Holyhead Town Guide and Heritage Trail. We also include minutes of Council meetings.

View this site in English

Y CYNGOR

Wedi'i leoli yn Neuadd y dref ar Stryd Newry, mae'r Cyngor Tref yn darparu gwasanaethau lleol, cymorth a chefnogaeth i drigolion, busnesau lleol, sefydliadau a digwyddiadau.

TREFTADAETH

Croeso i Ynys Gybi- sydd yn ran o Ynys Môn wedi’i drwytho mewn canrifoedd o hanes dynol a chyfoeth o fywyd gwyllt a harddwch naturiol. Lle mae grug gwyllt-ar ben bryniau, clogwyni môr serth, cytrefi adar môr prin, cefn gwlad gwyrdd heb ei ddifetha ac adeiladau a henebion hynafol.

Lawrlwythwch y Canllaw

PARC TREF CAERGYBI

Mae Cyngor Tref Caergybi yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cymryd drosodd Parc, Lôn Parc Newydd Caergybi ar 10fed o Orffennaf yn 2017.

Darganfyddwch fwy

NEWYDDION DIWEDDARAF

Ciosgs Yn Nhraeth Newry

02 Aug 2023

Mae Cyngor Tref Caergybi yn chwilio am fusnesau lleol i’w helpu i adfywio’r Dref a chael mwy o bobl i ddod i Gaergybi. Mae cynlluniau ar y gweill i adnewyddu’r cysgodfannau...

Arweinydd y Cyngor yn gwneud apêl newydd am Corona…

09 Sep 2020

Mae parhau i lynu'n gaeth wrth ganllawiau cadw pellter cymdeithasol a chyngor iechyd yn allweddol bwysig i osgoi ymchwydd mewn Coronafeirws ar Ynys Môn, yn ôl Arweinydd y Cyngor, y...

Cinio Dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar gyfer Pensiynwyr C…

24 Feb 2020

Cinio Dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar gyfer Pensiynwyr Caergybi (mynediad trwy tocyn yn unig) Dydd Sul 1 Mawrth yn y Standing Stones, Holyhead LL65 2UQ Cinio prynhawn gydag adloniant gan Gôr Meibion...