+44 (0) 1407 764608

Maer Caergybi

Cyng Richard Parry
Os hoffai aelod o'r gymuned drafod yr hyn y mae'r Cyngor Tref yn ei wneud dros y gymuned. Cysylltwch â'r Maer i drefnu cyfarfod ar 01407 765026 os gwelwch chi’n dda.

WARD PARC A'R MYNYDD

Cllr Keith Roberts
Tel: 07770280720
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cllr Glyn Haynes
Tel: 07951912338
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward Morawelon

Cllr Howard Browes
Tel: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cllr Catherine Evanson 
Tel: 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward Porth Y felin

Cllr Richard Parry
Tel: 01407 728861
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cllr Alan Williams
Tel: 01407 765026
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cllr Adrienne Edwards
Tel: 07808276917
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WARD LÔN LLUNDAIN

Cllr Henry Klijn
Tel: 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cllr Vaughan Williams
Tel: 07948851024
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward Kingsland

Cllr John Chorlton
Tel: 01407 860216
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cllr Hywel Williams
Tel: 07980600463
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WARD Y DREF

Cllr Mrs Beryl Warner BEM
Tel: 07532 075341

Cllr Mrs Ann Kennedy
Tel: 01407 762067
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ward Maeshyfryd

Cllr Mrs Ailia Lewis MBE
Tel: 01407 764649

Cllr Trefor Lloyd Hughes MBE
Tel: 01407 764801
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cllr Iris Thomas 
Tel: 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(C) - Chair, (VC) - Vice Chair